Keystone%20-%20Repair%20and%20maintenance.pngAtliekami planiniai pramoninių įrenginių aptarnavimo ir priežiūros darbai, automatikos ir mechanikos gedimų šalinimas. Įvykus gedimui, atliekama įrenginio diagnostika ir nustatomas gedimą turintis mazgas. Atliekami remonto darbai. Naudojant kokybiškus pakaitinius komponentus, bei atliekant planinę priežiūrą, įrengimas tinkamai funkcionuos dar ilgą laiko tarpą.

Visos pramonės automatizavimo ir robotizavimo paslaugos